نمایش دادن همه 19 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 36

دریل اکتیو تولز مدل AC-2113CI

تومان1,020,000
منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان: 400 تا 800 ولتاژ: 180-240 موارد بیشتر

دریل بتن کن دوو مدل DARH30B

تومان3,325,000
منبع تغذیه: برق سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد بازه توان: 1200 تا 1600 ولتاژ: 180-240 موارد بیشتر

دریل بتن کن دوو مدل DARH32B

تومان3,815,000
سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد بازه توان: 1200 تا 1600

دریل بوش مدل GBM 6 RE

تومان1,576,000
منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد ولتاژ: 180-240 موارد بیشتر

دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS 12C2 Kit

تومان5,470,000
منبع تغذیه: باتری قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: نداردموارد بیشتر

دریل پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GSR 180-LI

تومان5,000,000
منبع تغذیه: باتری قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: داردولتاژ: 18موارد بیشتر

دریل پیچ گوشتی شارژی مکس کد 77140370

تومان2,600,000
منبع تغذیه: باتری قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: ندارد موارد بیشتر

دریل پیچ گوشتی شارژی مور سل مدل BX8014

تومان4,800,000
منبع تغذیه: باتری قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: ندارد موارد بیشتر

دریل پیچ گوشتی شارژی ودکس مدل CD504

تومان3,800,000
منبع تغذیه: باتری قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: نداردولتاژ: 18موارد بیشتر

دریل پیچ گوشتی نورتون مدل GTLD12002 کد 2

تومان2,950,000
منبع تغذیه: باتری قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: ندارد موارد بیشتر

دریل چکشی ان ای سی مدل NEC-1331

تومان1,120,000
منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان: 800 تا 1200 ولتاژ: 180-240 موارد بیشتر

دریل چکشی بوش مدل GSB 1300

تومان1,700,000
منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد ولتاژ: 180-240 موارد بیشتر

دریل چکشی بوش مدل GSB-550

تومان1,598,000
منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان: 400 تا 800 ولتاژ: 180-240 موارد بیشتر

دریل چکشی توسن مدل 0022D

تومان970,000
منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: داردبازه توان: 400 تا 800ولتاژ: 180-240موارد بیشتر

دریل چکشی محک مدل DM-10/500

تومان875,500
منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان: 400 تا 800 ولتاژ: 180-240 موارد بیشتر

دریل دی سی ای مدل AZJ-16

تومان1,249,000
منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: داردبازه توان: 400 تا 800ولتاژ: 180-240موارد بیشتر

دریل شیلدر مدل SH1611

تومان1,295,000
منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان: 800 تا 1200 ولتاژ: 180-240 موارد بیشتر

دریل محک مدل DM-400

تومان700,000
منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان: 400 تا 800 ولتاژ: 180-240 موارد بیشتر

مجموعه 25 عددی دریل پیچ گوشتی شارژی رویال مکس مدل GTLD12002

تومان2,900,000
منبع تغذیه: باتری قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد ولتاژ: 12 موارد بیشتر